Drobečková navigace

Úvod > Náš tým

Náš tým

Společníci

JUDr. Tatiana Jirásková

je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Advokátkou je od roku 2004, v roce 2018 pak se svými společníky založila společnost JP Legal s.r.o., advokátní kancelář.  

Ve své advokátní praxi se vedle civilního a pracovního práva specializuje na veřejné právo a problematiku veřejných zakázek. Kromě poradenství v oblasti veřejných zakázek zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek poskytuje i komplexní administraci zadávacích řízení, včetně zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU.

Je spoluautorkou publikace Nový občanský zákoník – Srovnání nové a současné úpravy občanského práva vydané v nakladatelství C.H.Beck a publikace Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku vydané v nakladatelství C.H.Beck.

Táňa.jpg
Petr.jpg

JUDr. Petr Šlauf

je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Titul Doktor práv mu byl udělen roku 2017 Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2011 je advokátem. JUDr. Petr Šlauf je zakládajícím společníkem společnosti JP Legal s.r.o., advokátní kancelář.

Ve své advokátní praxi se vedle civilního a korporátního práva zaměřuje zejména na problematiku rodinného práva, stavebního práva a pojišťovacího práva.

Je spoluautorem publikace Nový občanský zákoník – Srovnání nové a současné úpravy občanského práva vydané v nakladatelství C.H.Beck, publikace Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku vydané v nakladatelství C.H.Beck, publikace Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím vydané v nakladatelství C.H.Beck a publikace Pojištění v novém občanském zákoníku vydané v nakladatelství C.H.Beck.

JUDr. Mojmír Přívara

je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Advokátem se stal v roce 2014 a je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře JP Legal. Titul doktor práv mu byl udělen začátkem roku 2020 Právnickou fakultou Univerzity Masarykovy v Brně.

V rámci své praxe se zaměřuje zejména na korporátní právo, právo daňové a dotační, a to zejména při porušení rozpočtové kázně, právo nemovitostí, družstva, SVJ a neziskový sektor. Je doporučován Komorou daňových poradců jako přední odborník na zastupování daňových poradců a je rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Je spoluautorem těchto publikací vydaných v nakladatelství C.H.Beck: Nový občanský zákoník – Srovnání nové a současné úpravy občanského práva, Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku, Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím, Sousedská práva a Právnické osoby v novém občanském zákoníku a také autorem řady odborných článků.

Mojmír.jpg
Jirka.jpg

Mgr. Jiří Fiala

je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Advokátem se stal v roce 2016 a je jedním ze zakládajících společníků advokátní kanceláře JP Legal.

Poskytuje právní služby ve většině právních odvětví, přičemž se především věnuje právu pracovnímu, občanskému a korporátnímu. Mezi specifické oblasti jeho zaměření patří autorské právo a právo týkající se svobodného přístupu k informacím.

Je spoluautorem publikace Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku vydané v nakladatelství C.H.Beck a publikace Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím vydané v nakladatelství C.H.Beck. Taktéž je autorem odborných článků.

Advokátní koncipienti

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.

koncipient

JUDr. Bc. Tomáš Kubík

koncipient

Spolupracující právníci

JUDr. Terezie Saláková

advokátka

Mgr. Ondřej Faist

advokát

Mgr. Petr Jirásek

právník

Mgr. Michal Vrajík

advokát

Administrativa

Lenka Šolcová

finanční účetní

Marie Zusková

vedoucí sekretariátu

Dále spolupracujeme

Ing. Pavel Bezděk

daňový poradce

Mgr. Michal Šilhavý

notář

Mgr. Lukáš Valigura

notář

JUDr. Josef Lavička

exekutor

Mgr. Zuzana Grosamová

exekutor